Dënsdes den 2. Mee wor d’Mme Lydie Künsch, Coordinatrice vun RTPH (Réseau pour le Travail et la Promotion Humaine), bei de Schülerinnen vun der T2CM2 (Ecole Privée Sainte-Anne) fir iwer de Sujet « Recherche d’emploi » ze schwätzen. Sie huet hinnen vill interessant Informatiounen zu der Lettre de motivation an dem CV ginn. D’nächst Woch kennt sie nach eng Kéier fir Simulatiounen vun Virstellungsgespréicher ze machen. Dësen Dënsden wor och d’Mme Coryse Ludowicy, Reporterin vum RTL Radio op der Klass dobei, fir d’Schülerinnen iwer de Sujet vun der Arbechtssich ze interviewen. Des Interviewen ginn spéider eng Kéier um RTL Radio iwerdroen.

Retour

CONTACTEZ-NOUS

Un seul NUMÉRO de téléphone pour les 4 sites : 26 18 76 10 
Nous assurons un accueil téléphonique du lundi au vendredi entre 08h00-12h00 et 13h00-16h00.
 

Le « service urgence » est proposé comme suit:

RTPH-Centre les lundis, les mercredis et vendredis entre 8h30 - 9h30

RTPH-Sud les lundis et vendredis entre 8h30 - 9h30

RTPH-Mamer les lundis et les jeudis entre 8h30 et 9h30

RTPH-Nord les mercredis et vendredis entre 8h30 et 9h30